Phiên Bản Season 2.0 Classic - Không Âm Thanh
Máy chủ
Dung lượng
Thời gian upload
Tải về
Phiên Bản Season 2.0 - Không Âm Thanh Trực Tiếp 280 MB 14/02/2019 Click vào đây để Tải Game
Phiên Bản Season 2.0 - Không Âm Thanh Google 180 MB 14/02/2019 Click vào đây để Tải Game
Phiên Bản Season 2.0 Classic - Có Âm Thanh
Máy chủ
Dung lượng
Thời gian upload
Tải về
Phiên Bản Season 2.0 - Có Âm Thanh Trực Tiếp 280 MB 14/02/2019 Click vào đây để Tải Game
Phiên Bản Season 2.0 - Có Âm Thanh Google 180 MB 14/02/2019 Click vào đây để Tải Game
Phần mềm hỗ trợ
Máy chủ
Dung lượng
Thời gian upload
Tải về
Ultraview - Hỗ trợ trực tiếp Trực Tiếp 5 MB 14/02/2019 Click vào đây để Tải Game
Inbox Trực tiếp cho BQT Nếu không cài được game Facebook ... Gửi tin nhắn cho BQT